Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kalemba Józef

Józef Marian Kalemba

ur. w 1948 roku w m. Wybczyk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 552/2016
Biogram
Józef Marian Kalemba prowadził działalność opozycyjną w czerwcu 1976 roku i w latach 1980-1989. Był aktywnym członkiem NSZZ ,,Solidarność’’ i organizatorem wielu akcji opozycji. W czerwcu 1976 roku i w sierpniu 1980 roku dwukrotnie był wiceprzewodniczącym Komitetu Strajkowego podczas strajków w Szczecińskiej Stoczni Remontowej ,,Gryfia’’. 
Po 13.12.1981 r. został przewodniczącym Komitetu Strajkowego w SSR ,,Gryfia’’. 28.12.1981 r. został aresztowany za działalność opozycyjną. Przed wyrokiem przebywał w Areszcie Śledczym w Szczecinie, Zakładzie Karnym w Stargardzie i Zakładzie Karnym we Wrocławiu. W dniu 22.12.1982 r. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego wydał wyrok 5 lat więzienia i 4 lat pozbawienia praw publicznych. W styczniu 1983 roku ze względów zdrowotnych został zwolniony z odbywania kary.
Pomimo zastosowanych represji, nie zaprzestał działalności opozycyjnej. W latach 1983-1989 był przewodniczącym nielegalnej Tajnej Komisji Zakładowej w ,,Gryfii’’, a od 1985 roku wszedł w skład Tymczasowego Zarządu Regionu Pomorze Zachodnie. Był współorganizatorem pomocy dla rodzin osób represjonowanych i brał udział w antyrządowych manifestacjach.
W związku z działalnością opozycyjną był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, od 1982 roku został objęty zastrzeżeniem wyjazdów do wszystkich krajów świata.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN