Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Schmidt Halina

Halina Schmidt

ur. w 1947 roku w m. Niemcza
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 134/2017
Biogram
Halina Schmidt (1947-2003) pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 11 w Jarosławiu. Od 1981 r. należała do NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jarosławiu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego była zaangażowana w działalność jednej z konspiracyjnych grup kolporterskich istniejącej w latach 1982-1985 przy Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jarosławiu. Grupa ta współpracowała między innymi z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie.
Ze względu na podejrzenie o prowadzenie nielegalnej działalności była przesłuchiwana przez funkcjonariuszy SB. Na jedno z takich przesłuchań w 1985 r. została przewieziona po zatrzymaniu przez funkcjonariuszy MO w szkole, w której pracowała.
Była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1985-1988.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej