Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Barbara Maria Wiatr

ur. w 1932 roku w m. Tarnów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 518/2011
Biogram
Pracowała jako nauczycielka języka polskiego  w Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Była inwigilowana od grudnia 1981 r. do października 1985 r. w związku ze sposobem nauczania jaki stosowała w szkole, który określany był przez organy bezpieczeństwa państwa mianem propagowania wrogich poglądów skierowanych przeciw linii partii. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN