Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Maruniewicz Jacek

Jacek Jan Maruniewicz

ur. w 1957 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2013
Biogram
Po prowadzeniu stanu wojennego, jako student Politechniki Poznańskiej, w okresie od grudnia 1981 r. do września 1982 r. prowadził konspiracyjną działalność w ramach podziemnej organizacji o nazwie Akademicki Ruch Oporu, skupiającej członków zdelegalizowanego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 
Był jednym z przywódców ARO, zajmującym się organizacją druku i kolportażu podziemnych wydawnictw (m.in. pism „Gryps”, „Bibuła”, „Poznański Tygodnik Wojenny”) oraz ulotek.
W związku z tą działalnością został aresztowany 21 października 1982 r. Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 9 maja 1983 r. skazano go na 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na poczet kary Sąd zaliczył mu okres przebywania w areszcie. Tego samego dnia odzyskał wolność. 
W latach 1982-1983 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN