Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Adam Mizerski

ur. w 1945 roku w m. Podkanna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2019
Biogram
Od jesieni 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach Związku. Do wiosny 1983 r. był członkiem Międzyzakładowego Komitetu Współpracy Solidarności. Z tego powodu został objęty śledztwem prowadzonym przez Wydział Śledczy KSMO i Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie. Dnia 28 kwietnia 1983 r. przeprowadzono przeszukanie jego domu, w trakcie którego odnaleziono wydawnictwa bezdebitowe. Tego samego dnia został zatrzymany, a 30 kwietnia 1983 r. tymczasowo aresztowany przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie. Od 2 maja 1983 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Warszawie przy ul. Rakowieckiej. Dnia 26 lipca 1983 r. Prokuratura Wojewódzka w Warszawie uchyliła areszt tymczasowy, na podstawie ustawy o amnestii z 21 lipca 1983 r., a 11 sierpnia 1983 r. umorzyła śledztwo. Jesienią 1988 r. należał do Komitetu Założycielskiego, który podjął działania mające na celu reaktywację NSZZ „Solidarność" w MZK w Warszawie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej