Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Eugeniusz Sebzda
ur. w 1949 roku w m. Brochocin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 436/2019

Biogram

Pan Eugeniusz Sebzda od stycznia 1982 roku był zaangażowany w działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” na terenie Zakładów „PZL – Hydral” we Wrocławiu. 
Zajmował się kolportażem nielegalnej prasy oraz ulotek. W roku 1983 rozpoczął współpracę z Regionalnym Komitetem Strajkowym Dolny Śląsk, pełnił funkcję łącznika pomiędzy zakładami pracy. 
W związku z prowadzoną działalnością dnia 18 lipca 1988 r. Pan Eugeniusz Sebzda został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń karą grzywny  za posiadanie podziemnych ulotek.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej