Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Antonowicz Lech

Lech Stanisław Antonowicz

ur. w 1940 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Od września 1980 r. był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Biurze Projektów Geologicznych „Geonafta” w Warszawie. W czerwcu 1981 r. został wybrany delegatem na I Walny Zjazd Delegatów regionu Mazowsze. Po 13 grudnia 1981 r. był przewodniczącym Tymczasowej Komisji Zakładowej w „Geonafcie”. Od 1982 r. był współorganizatorem kolportażu prasy podziemnej oraz zakładowej biblioteki wydawnictw niezależnych. Ponadto uczestniczył w zbieraniu składek związkowych oraz uroczystościach patriotyczno-religijnych. W latach 1984-1989 był autorem oraz redaktorem podziemnego pisma „Baza”. Na potrzeby działalności tego wydawnictwa udostępniał swoje mieszkanie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów