Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ludwik Drapała

ur. w 1933 roku w m. Występ
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Ludwik Drapała, od września 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność”, współzałożycielem i członkiem Krajowej Komisji Rencistów i Emerytów przy Międzyzakładowej Komisji Robotniczej w Jastrzębiu Zdroju, pełniącym również funkcję wiceprzewodniczącego.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową zostając członkiem nieformalnej grupy działającej przy kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju zajmującej się m.in. kolportażem prasy podziemnej i pomocą dla osób represjonowanych.
W związku z prowadzoną działalnością został zatrzymany i internowany Decyzją Nr 691/V-2 Komendanta Wojewódzkiego MO w Katowicach z dnia 29 listopada 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. W dniu 9 grudnia1982 r. internowanie zamieniono na tymczasowe aresztowanie.
Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach z dnia 9 grudnia 1982 r. został tymczasowo aresztowany jako podejrzany o to, że w miesiącu styczniu 1982 r. wraz z innymi osobami założył, a następnie do kwietnia 1982 r. kierował nielegalną organizacją. Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Katowicach. Dnia 1 marca 1983 r. został zwolniony z aresztu na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach z dnia 28 lutego 1983 r. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach z dnia 19 maja 1983 r. został uznany winnym zarzucanego mu czynu i skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny.
Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną skupiającą się przy kościele NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu Zdroju. Uczestniczył  mszach św. za Ojczyznę, brał udział w organizowanych przy kościele nielegalnych spotkaniach b. działaczy „Solidarności”, utrzymywał liczne kontakty z działaczami opozycji na terenie całego kraju oraz zajmował się kolportażem podziemnych wydawnictw. W dniu 1 maja 1987 r. był współorganizatorem nielegalnej manifestacji, mającej miejsce przy kościele NMP Matki Kościoła po zakończonym nabożeństwie.
W związku z prowadzoną działalnością był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Katowicach i Jastrzębiu Zdroju w latach 1982-1984 i 1986-1989.
     
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN