Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Józef Roman Nowacki
ur. w 1939 roku w m. Włocławek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 572/2014

Biogram

Józef Nowacki był jednym z założycieli i członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Budowlanym we Włocławku oraz inicjatorem i uczestnikiem akcji strajkowych na terenie zakładu pracy.
W związku z prowadzoną działalnością został internowany w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 21 stycznia 1982 r. w  Ośrodku Odosobnienia we Włocławku - Mielęcinie.
Po zwolnieniu z internowania był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1987 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN