Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Guść Bogdan

Bogdan Witold Guść

ur. w 1954 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012
Biogram
W 1980 r. był głównym organizatorem i aktywnym uczestnikiem przerwy w pracy załogi Zakładów Radiowych „Unitra-Eltra” w Bydgoszczy. Po utworzeniu Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej został powołany w skład prezydium jako jej członek. Pełnił również rolę łącznika z MKZ w Gdańsku Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, skąd przywoził materiały bezdebitowe. Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się. Po ujawnieniu włączył się aktywnie w działalność podziemia w Bydgoszczy. Z powodu działalności opozycyjnej był inwigilowany i poddawany rewizjom w miejscu zamieszkania oraz kilkakrotnie zatrzymywany. W okresie od 4 czerwca 1985 r. do 27 czerwca 1986 r. osadzono go w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, był aresztowany  za udział w demonstracji w dniu 1 maja 1985 r. i odebranie funkcjonariuszowi SB aparatu fotograficznego podczas jej trwania. Był również członkiem „Ogólnopolskiego Komitetu Oporu”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN