Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryka Nowak

ur. w 1945 roku w m. Wilno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Henryka Nowak po 13 grudnia 1981 r. angażowała się w działalność konspiracyjną w strukturach NSZZ ,,Solidarność” Region Białystok. Aktywnie uczestniczyła w rozpowszechnianiu podziemnych wydawnictw. W mieszkaniu Henryki Nowak znajdował się punkt kolportażu wydawnictw drugiego obiegu.  Angażowała się w pomoc rodzinom osób represjonowanych. W mieszkaniu Henryki Nowak odbywały się również spotkania konspiracyjne działaczy NSZZ ,,S” oraz Konfederacji Polski Niepodległej. Uczestniczyła także w manifestacjach protestacyjnych  organizowanych przez podziemne struktury NSZZ ,,Solidarność”. Była również zaangażowana w działalność Klubu Inteligencji Katolickiej. Henryka Nowak działalność opozycyjną prowadziła do 1986 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków