Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Żesławski Zbigniew
Zbigniew Żesławski
ur. w 1952 roku w m. Świdnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 387/2015

Biogram

W okresie od 1986 do 1987 r. był rozpracowywany przez organy bezpieczeństwa państwa w związku z zaangażowaniem w działalność kolportażową na terenie Włoszczowy. Kolportował nielegalne wydawnictwa m.in. biuletyn „Nurt”. Współpracował z ks. Markiem Łabudą oraz działaczami nielegalnych struktur „Solidarności” na terenie Kielc i Skarżyska – Kamiennej. Poza kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek był także uczestnikiem i współorganizatorem Mszy Św. za Ojczyznę w kościele parafialnym we Włoszczowie. Działał również w „Duszpasterstwie Ludzi Pracy” przy kościele parafialnym we Włoszczowie. Uczestniczył w strajku o krzyże w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie. Pod koniec roku 1986 działał w ramach Niezależnej Telewizji w Krakowie. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej