Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ostachowicz Beata

Beata Stanisława Ostachowicz

ur. w 1957 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 351/2021
Biogram
Pracownik Państwowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, zaś od końca 1982 r. Akademii Górniczo – Hutniczej. Członek NSZZ „Solidarność”. Związana z dominikańskim duszpasterstwem akademickim „Beczka” w Krakowie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w latach 1981-84 zaangażowana w działalność punktu pomocy rodzinom internowanych i aresztowanych, działającego przy krakowskim klasztorze dominikanów. Brała udział w przyjmowaniu darów z państw zachodnich oraz rozdziale paczek wśród potrzebujących. Będąc z wykształcenia chemikiem zajmowała się rozprowadzaniem leków. 
Ponadto związana z podziemnymi strukturami „Solidarności” na terenie szpitala, a potem AGH. Kolporterka prasy podziemnej. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków