Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bujała Czesław
Czesław Bujała
ur. w 1948 roku w m. Ozorków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019

Biogram

Czesław Bujała przed wprowadzeniem stanu wojennego działał w strukturach NSZZ „Solidarność”. W miejscu pracy, tj. Technikum Łączności w Łęczycy, propagował hasła o treściach antykomunistycznych. Podejrzenie planowania publicznych wystąpień o charakterze „antypaństwowym” stało się bezpośrednią przyczyną jego internowania 13.12.1981 r. i osadzenia w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie, gdzie przebywał do 2.03.1982 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN