Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Roman Henryk Kidawa

ur. w 1957 roku w m. Będzin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 38/2022
Biogram
Pan Roman Kidawa należał do NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Katowicach. Po wprowadzeniu stanu wojennego wszedł w skład Tajnej Komisji NSZZ „Solidarność”, powołanej w ww. zakładzie pracy. Pan Roman Kidawa uczestniczył również w strajku górników w KWK „Staszic” w Katowicach, w dniach 13-15 XII 1981 r. W 1984 r. z inicjatywy Tajnych Komisji NSZZ „Solidarność” przy KWK „Czerwone Zagłębie” w Sosnowcu oraz przy Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Katowicach, została powołana Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego w Sosnowcu. W 1986 r. ww. struktura przekształciła się w Delegaturę NSZZ „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego, funkcjonującą do czerwca 1989 r. Pan Roman Kidawa działał w obu tych organizacjach, zajmując się przygotowywaniem druków do kolportażu („Cios”, „Zrąb”, „Zagłębiak” i in.) oraz organizacją i prowadzeniem podziemnej biblioteki przy parafii pod wezwaniem Św. Joachima w Sosnowcu. Należał również do Duszpasterstwa Ludzi Pracy, powołanego przy ww. parafii, którego członkowie prowadzili zbiórki pieniędzy przeznaczonych na pomoc dla rodzin osób aresztowanych i represjonowanych z powodów politycznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków