Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryka Bzura

ur. w 1944 roku w m. Nowogród
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 24/2017
Biogram
Pani Henryka Bzura w latach 1982-83 współorganizował pomoc rodzinom osób internowanych i aresztowanych. 
Od 1983 r. działała w strukturach podziemnej Jastrzębskiej Delegatury „Solidarności”, była członkiem Grupy Oporu Społecznego, kolportowała wydawnictwa podziemne jak „Ość”, „RIS”, „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Dolnośląski”. 
W sierpniu 1988r. organizowała zbiórkę żywności dla strajkujących górników.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków