Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Urba Leszek

Leszek Marek Urba

ur. w 1959 roku w m. Sopot
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 299/2014
Biogram
Leszek Urba uczestniczył w strajku w sierpniu 1980 r. w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. We wrześniu 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność” i włączył się w działalność związkową, uczestniczył w akcjach protestacyjnych na terenie stoczni, kolportował prasę podziemną. 11 kwietnia 1983 r. został zatrzymany w trybie doraźnym na 3 dni. Prokuratura Rejonowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie nielegalnego przechowywania i rozpowszechniania ulotek, które zakończyło się w dniu 29 czerwca 1983 r. umorzeniem z powodu braku dostatecznych dowodów winy. Od jesieni 1982 r. do czerwca 1983 r. działał w Kasie Wzajemnej Pomocy, następnie przystąpił do Bractwa Oblatów św. Brygidy, które organizowało pomoc dla potrzebujących pracowników stoczni. W 1988 r. nadzorował funkcjonowanie dwóch nielegalnych drukarni, organizował siatkę kolporterów oraz prowadził akcje ulotkowe.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków