Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sporyszkiewicz Wiesław

Wiesław Józef Sporyszkiewicz

ur. w 1952 roku w m. Strzelce Opolskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 473/2023
Biogram
Był inicjatorem i założycielem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Oddziale PKS w Strzelcach Opolskich, gdzie pracował jako kierowca autobusu. 
Od początku 1981 r. do 13 grudnia 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. W dniu 3 maja 1982 r. został zatrzymany a następnie 5 maja 1982 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Strzelcach Opolskich. 
Został oskarżony o to, że od kwietnia do 1 maja 1982 r. w Strzelcach Opolskich jako członek NSZZ „Solidarność”, działając z innymi osobami kontynuował działalność związkową mimo jej zawieszenia, kolportując ulotki sygnowane przez Związek. 25 maja 1982 r. został przetransportowany do Aresztu Śledczego w Opolu, a następnie 8. Lipca 1982 r. do Zakładu Karnego we Wrocławiu. 
Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Opolu z dnia 2 czerwca 1982 r. został skazany w trybie doraźnym na 3 lata pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych zaliczając na poczet kary okres tymczasowego aresztowania od 3 maja 1982 r. Na mocy uchwały Rady Państwa z 14 lutego 1983 r., został warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary w dniu 22 lutego 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności