Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Goryński Zbigniew

Zbigniew Goryński

ur. w 1956 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
Pan Zbigniew Goryński – pracownik Zakładów Mechanicznych „Zamech” w Elblągu. 
5 listopada 1982 r. internowany w obozie wojskowym w Chełmnie. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. 
W dniu 03.02.1983 r. Pan Zbigniew Goryński został skreślony z ewidencji, po odbyciu ćwiczeń wojskowych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej