Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Czesław Czyżkowski

ur. w 1949 roku w m. Mińsk Mazowiecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 387/2018
Biogram
Był jednym z założycieli  „Solidarności” na terenie swojego zakładu pracy i aktywnie działał na etacie Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" w XV Oddziale PKS w Mińsku Mazowieckim. Był również członkiem Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” Oddział Mińsk Mazowiecki. Po wprowadzeniu stanu wojennego w dn. 13.12.1981 r. Pan Czesław Czyżkowski został internowany. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Białej Podlaskiej, następnie we Włodawie, w Lublinie i w Kwidzynie. Podczas przepustki od 23.07.1982 roku uczestniczył we mszach świętych w Siedlcach i Częstochowie zorganizowanych przez „Solidarność” i był głównym organizatorem mszy w Mińsku Mazowieckim w dn. 31.08.1982 r. Decyzja o uchyleniu internowania została wydana w dn. 24.09.1982 r.  Ponadto dokonano zmiany jego stanowiska pracy co wiązało się ze znacznym pomniejszeniem jego wynagrodzenia. Wielokrotnie przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze i inwigilowano poprzez osobowe źródła informacji, stwierdzając, że jest w kontakcie z działaczami opozycji. Formą represji było także zastrzeżenie jego wyjazdu za granicę. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN