Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisław Ryszard Branicki

ur. w 1952 roku w m. Kobylec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020
Biogram
Był pracownikiem Krakowskiej Fabryki Kabli gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Koła Wydziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W latach 1982-1988 prowadził podziemną działalność opozycyjną. Dnia 13 sierpnia 1982 r. uczestniczył w demonstracji zorganizowanej w Krakowie. 10 listopada 1982 r. brał udział w strajku w KFK, za co 31 grudnia 1982 r. został dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Bez pracy pozostawał do 1985 r. Kolportował nielegalne wydawnictwa i ulotki, przechowywał w swoim mieszkaniu transparenty z napisem „Solidarność”, powielacz oraz farby drukarskie. Brał udział w drukowaniu wydawnictw „Goniec Lwowski” i „Niepodległościowy Ruch Robotniczy”. W lutym 1988 r. wywiesił transparent „Solidarności” w miejscu publicznym. W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był kilkakrotnie karany grzywnami przez kolegia do spraw wykroczeń.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej