Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gaca Jan

Jan Gaca

ur. w 1949 roku w m. Tomaszów Mazowiecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012
Biogram
Był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Górniczych „Polkowice”. W latach 1984-1988 z powodu swojej aktywności opozycyjnej był kilkukrotnie zatrzymywany przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa. Został aresztowany 15 czerwca 1984 r. pod zarzutem, że „podjął działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego”, osadzono go w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Wolność odzyskał 14 sierpnia 1984 r. na mocy przepisów ustawy o amnestii. 11 lipca 1988 r. po kilku wcześniejszych orzeczeniach sądowych w sprawie zarzutu posiadania i kolportażu wydawnictw bezdebitowych na terenie Głogowa został uznany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Legnickim winnym i skazany na 20 tys. zł grzywny oraz przepadek dowodów rzeczowych (tj. dokumentacji fotograficznej i wydawnictw).
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej