Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pamuła Tadeusz

Tadeusz Pamuła

ur. w 1950 roku w m. Stalowa Wola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 66/2018
Biogram
Tadeusz Pamuła od 1977 r. pracował w przedsiębiorstwie „Mostostal” w Stalowej Woli. Od 1983 r. zajmował się kolportażem wydawnictw podziemnych. W związku z prowadzoną działalnością kolporterską został zatrzymany 13.06.1984 r., a następnie tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. W toku dokonanego w jego mieszkaniu przeszukania odnaleziono znaczne ilości nielegalnych ulotek oraz literatury. Był przetrzymywany w aresztach śledczych w Sandomierzu oraz w Załężu k. Rzeszowa. 20.07.1984 r. do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli został przesłany akt oskarżenia przeciwko 6 osobom w tym Tadeuszowi Pamule. Akt oskarżenia zarzucał mu, że od 1983 r. do 12.06.1984 r. przechowywał pisma i ulotki „mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. 26 lipca postanowieniem Sądu Rejonowego w Stalowej Woli postępowanie karne przeciwko niemu zostało umorzone, a 28.07.1984 r. został zwolniony na mocy amnestii. Objęty był zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych wniesionym przez Wydział Śledczy WUSW w Tarnobrzegu w latach 1984-1986. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN