Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Barbara Anna Dąbrowska
ur. w 1942 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019

Biogram

Barbara Anna Dąbrowska z d. Granat działała w strukturach NSZZ „Solidarność” przy Łódzkich Zakładach Mechaniki Precyzyjnej „Mera–Poltik” w Łodzi, gdzie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Zakładowej. W okresie od 13.12.1981 r. do 17.01.1982 r. była internowana w ośrodkach odosobnienia w Łęczycy i Olszynce Grochowskiej, skąd została zwolniona ze względu na stan zdrowia.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej