Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Dariusz Lubrzycki

ur. w 1966 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 207/2017
Biogram
W latach 1984-87 był związany z Federacją Młodzieży Walczącej w Gdańsku. Jego działalność polegała na kolportażu ulotek i niezależnych wydawnictw. Zajmował się również redagowaniem, kolportowaniem oraz drukowaniem niezależnego pisma młodzieży szkół średnich BISZ. Brał także udział w manifestacjach niepodległościowych i innych akcjach organizowanych przez FMW w Gdańsku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • J. Wąsowicz: Federacja Młodzieży Walczącej Regionu Gdańsk i Pomorze Zachodnie w latach 1984-1990. W: Federacja Młodzieży Walczącej 1984-1990