Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mnich Maciej

Maciej Mnich

ur. w 1963 roku w m. Mońki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Maciej Mnich (uczeń IV klasy Liceum Ogólnokształcącego w Knyszynie) 24 grudnia 1981 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO po zarzutem „sporządzania, przechowywania i rozpowszechniania ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. Tego dnia również przeprowadzono w jego mieszkaniu rewizję, w wyniku której znaleziono m. in. brudnopis, ulotki oraz maszynę do pisania. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Białymstoku oskarżyła Macieja Mnicha o przestępstwo z art. 133 kk i art. 48 ust. 3 dekretu z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym. Zastosowano wobec niego areszt tymczasowy i osadzono go w Areszcie Śledczym w Białymstoku. 25 stycznia 1982 r. Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie skazał Pana Macieja Mnicha na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Ustanowił też dozór kuratora sądowego. Dozorem kuratora sadowego objęty był od 19 kwietnia1982 do 11 marca 1985 r. Z Aresztu Śledczego w Białymstoku został zwolniony 25 stycznia 1982 r. Od 26 grudnia 1981 r. do odwołania miał zastrzeżone wyjazdy za granicę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN