Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dąbrowski Tomasz

Tomasz Józef Dąbrowski

ur. w 1953 roku w m. Sanok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Pracował w Zakładach Przemysłu Pończoszniczego „Feniks” w Łodzi. Działalność związkową w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność” rozpoczął w styczniu 1981 r. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Interwencyjnej przy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 
13 kwietnia 1982 r. został zatrzymany podczas składania kwiatów pod gmachem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, co stanowiło formę protestu przeciw wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce i zawieszeniu działalności związkowej. Za powyższe 14 kwietnia 1982 r. decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO został internowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Łowiczu. Wolność odzyskał 1 czerwca 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN