Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Skowroński Julian
Julian Skowroński
ur. w 1952 roku w m. Nowa Ruda
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 139/2017

Biogram

Przed wprowadzeniem stanu wojennego był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Chemicznych „Police”. W dniu 31 sierpnia 1982 r. brał udział w ulicznej manifestacji w Szczecinie, zorganizowanej m.in. przez działaczy „Solidarności”.  W związku z tym, jeszcze tego samego dnia, został zatrzymany, a od 2 września 1982 r. tymczasowo aresztowany. Początkowo przebywał w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 21 października 1982 r. został skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności. W dniu 19 listopada 1982 r. został przetransportowany do Zakładu Karnego we Wrocławiu. Uchwałą Rady Państwa z dnia 17 lutego 1983 r. został ułaskawiony i warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. W dniu 24 lutego 1983 r. został zwolniony z aresztu. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej