Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Kazimierz Mikołajczyk

ur. w 1934 roku w m. Koryczany
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2017
Biogram
Ryszard Kazimierz Mikołajczyk w latach 1954-1956 pełnił zastępczą służbę wojskową w 9 Wojskowym Batalionie Górniczym w Bytomiu. Następnie prowadził własne gospodarstwo rolne w Koryczanach. 3.01.1958 r. w Żarnowcu uczestniczył w zebraniu przed wyborami do rad narodowych, po którym ze względu na krytykę ordynacji wyborczej oraz niedemokratycznych praktyk rządzących, był tymczasowo aresztowany w dniach od 11 stycznia do 12 lutego 1958 r.
W latach 1977-1980 współpracował w tworzeniu Niezależnych Związków Zawodowych Rolników z Henrykiem Bąkiem. W 1981 r. był jednym ze współzałożycieli NSZZ RI „Solidarność” w Koryczanach, pełnił następnie funkcję wiceprzewodniczącego Koła NSZZ RI „Solidarność” w Koryczanach oraz przewodniczącego Zarządu Gminnego NSZZ RI „Solidarność” w Żarnowcu.
Dalszą działalność opozycyjną prowadził w latach 1982-1989 jako działacz Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, organizował struktury OKOR, uczestniczył w nielegalnych akcjach protestacyjnych i ulotkowych, drukował i kolportował materiały bezdebitowe oraz brał udział w uroczystościach rocznicowych podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich w Rzeszowie. W ramach represji funkcjonariusze SB w okresie od wprowadzenia stanu wojennego do 1985 r. kilkakrotnie przeprowadzali z nim rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze oraz dokonywali przeszukań w jego miejscu zamieszkania. Był również dwukrotnie zatrzymany na 48 godzin.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1985.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków