Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Robak Marek

Marek Krzysztof Robak

ur. w 1960 roku w m. Poznań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Marek Krzysztof Robak prowadził działalność opozycyjną w różnych okresach lat 70. i 80. Był aktywnym członkiem Związku Akademickiego Pro Patria, Ruchu Młodej Polski i Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a także redaktorem i kolporterem pism bezdebitowych.
Od 1978 w ramach Duszpasterstwa Akademickiego współredagował pismo ,,Szlakiem Tysiąclecia’’, a od 1979 roku zajmował się wydawaniem i kolportażem nielegalnych wydawnictw Ruchu Młodej Polski. W 1980 roku zaangażował się w działalność ZA Pro Patria, w ramach którego również wydawał materiały bezdebitowe, m. in. powstały w 1981 roku periodyk ,,Pod Prąd’’.
W związku z działalnością opozycyjną został w dniu 23.12.1981 r. internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie. Z internowania został zwolniony 10.03.1982 r.
Pomimo zastosowanych represji, nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Od 1986 roku współredagował niezależny miesięcznik ,,Aspekty’’.
W związku z działalnością opozycyjną pozostawał w zainteresowaniu poznańskiej Służby Bezpieczeństwa. Został objęty zastrzeżeniem wyjazdów do wszystkich krajów świata.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN