Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Gnida Joachim
Joachim Józef Gnida
ur. w 1953 roku w m. Mikołów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 542/2015

Biogram

     Górnik Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach od 1972 r., działacz NSZZ „Solidarność” od września 1980 r. W dniach 14-16.12.1981 r. brał czynny udział w strajku okupacyjnym na terenie kopalni, który wybuchł  na znak sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu wojennego. 
     W dniu 16.12.1981 r. podczas pacyfikacji KWK „Wujek” przez oddziały MO i ZOMO, Pan Joachim Gnida został  ciężko ranny. Zmarł w szpitalu 2.01.1982 r. Miał 28 lat.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN