Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tomkiewicz Stanisław

Stanisław Tomkiewicz

ur. w 1945 roku w m. Przyborów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 516/2022
Biogram
W marcu 1968 r., będąc studentem Uniwersytetu Wrocławskiego uczestniczył w protestach studenckich we Wrocławiu. W związku z powyższym 20 kwietnia 1968 r. został zatrzymany na 24 godziny. W latach 80. zajmował się hodowlą owiec we wsi Bielice w byłym województwie wałbrzyskim. Współtworzył środowisko opozycji ziemi kłodzkiej oraz działał w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych  „Solidarność” na tym terenie. 
W latach 1987-1989 współpracował z Januszem Romaniszynem, Stanisławem Helskim i Zbigniewem Majem, którzy zajmowali się kolportażem podziemnych wydawnictw (także ich przerzutem do Czechosłowacji) oraz organizowali w Górach Złotych konspiracyjne spotkania przedstawicieli Solidarności Walczącej i Solidarności Polsko-Czechosłowackiej z członkami czechosłowackiej opozycji m.in. w Bielicach i na Górze Borówkowej koło Lądka-Zdroju. 
Od 1988 r. był wiceprzewodniczącym Tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wałbrzychu, a następnie członkiem NSZZ RI „Solidarność”. 
W wyborach 4 czerwca 1989 r. został wybrany z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Wałbrzychu posłem na Sejm.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN