Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Blecharczyk

ur. w 1940 roku w m. Olszówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Pan Jan Blecharczyk był nauczycielem w Zespole Szkół Zawodowych w Myszkowie, gdzie wśród uczniów i grona pedagogicznego występował jako przeciwnik PRL oraz zwolennik byłego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Na przestrzeni lat 1982/1983 był głównym inicjatorem akcji rozwieszania krzyży na terenie ZSZ w Myszkowie. 
Zamierzał powołać na terenie ZSZ nieformalną grupę składającą się z uczniów i nauczycieli, której celem miało być podtrzymywanie tradycji zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”. W efekcie podjętych działań operacyjnych oraz administracyjno-prawnych podjętych przez pion III Służby Bezpieczeństwa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Myszkowie doprowadzono z dniem 15 I 1985 r. do zwolnienia Pana Jana Blecharczyka z pracy. 
Po zwolnieniu do 1987 r. Pan Jan Blecharczyk był w dalszym ciągu objęty kontrolą operacyjną przez SB, zmierzająca do neutralizacji jego opozycyjnej działalności.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN