Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Stanisława Józefa Korolkiewicz

ur. w 1944 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 126/2016
Biogram
Stanisława Korolkiewicz od października 1980 r. była aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność”: najpierw przewodniczącą Komitetu Założycielskiego w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Białymstoku, a od stycznia 1981 r. przewodniczącą Komisji Zakładowej. W czerwcu 1981 r. była delegatem na I Walny Zjazd NSZZ „Solidarność” – Regionu Białystok. Została członkiem Zarządu Regionu oraz przewodniczącą Komisji ds. Zaopatrzenia i Żywności. Była jednym z inspiratorów podjęcia strajku ostrzegawczego w dniu 27 marca 1981 r. w WPHW w Białymstoku
W 1982 r. była współorganizatorką struktury XVI Obszaru KPN. Angażowała się też w druk i kolportaż podziemnych pism: „Biuletynu Informacyjnego XVI Obszaru KPN” i „Opinii Białostockiej”. W sierpniu 1982 r. Służba Bezpieczeństwa dokonała przeszukania jej mieszkania. 
Współorganizowała coroczne demonstracje w dniu 11 listopada. W latach 1983, 1984 i 1986 była karana przez kolegium ds. wykroczeń za udział w manifestacjach. Udostępniała swoje mieszkanie osobom ukrywającym się przed służbą bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej