Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kowalczyk Roman
Roman Kowalczyk
ur. w 1964 roku w m. Wieluń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 356/2015

Biogram

Pan Roman Kowalczyk jako student I roku Uniwersytetu Wrocławskiego był czynnie zaangażowany w pomoc podziemnym strukturom NSZZ „Solidarność”. W dniu 14.03.1985 r. w związku z posiadaniem  dużej ilości ulotek sygnowanych przez podziemne struktury „Solidarności Krakowskiej” oraz ulotek „Solidarności Walczącej” został tymczasowo aresztowany. Od 29.03.1985 r. do 24.05.1985 r. przebywał w Areszcie Śledczym we Wrocławiu . 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieście wyrokiem z 24.05.1985 r. skazał Romana Kowalczyka na 1 rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat, wyznaczenie kuratora i przepadek dowodów rzeczowych. Sąd Wojewódzki we Wrocławiu wyrokiem z 23.09.1985 r. uchylił orzeczenie o warunkowym zawieszeniu kary, zmniejszając jednocześnie wysokość wymierzonej kary do 6 miesięcy pozbawienia wolności. Resztę kary, która pozostała Romanowi Kowalczykowi do odbycia, odroczono do 27.05.1986 r., a wyrokiem Sadu Najwyższego w Warszawie z 22.06.1994 r. uniewinniono go od popełnienia zarzucanego mu czynu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności