Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Andrzejewski ks. Witold

Witold Bogdan Andrzejewski ks.

ur. w 1940 roku w m. Kowno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 260/2015
Biogram
          Ks. Witold Bogdan Andrzejewski był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie (1963) oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu (1972). Po wyświęceniu został wikariuszem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Gorzowie Wlkp. Natychmiast włączył się w pracę Duszpasterstwa Akademickiego, którego w niedługim czasie został opiekunem. Aktywnie uczestniczył w tworzeniu terenowej nieformalnej grupy pod nazwą „Ruch Młodych”. Aranżował współpracę i kontakty młodzieży z Duszpasterstwa Akademickiego ze środowiskami opozycyjnymi działającymi w Polsce, takimi jak Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela czy Konfederacja Polski Niepodległej. Współorganizował kolportaż wydawnictw bezdebitowych. 
Od jesieni 1980 r. był kapelanem „Solidarności” w Regionie Gorzowskim. W grudniu 1981 r. był inicjatorem odczytania w parafiach Gorzowa Wlkp. listu krytykującego wprowadzenie stanu wojennego. Współorganizował pomoc dla internowanych i uwięzionych. W okresie od 1982 r. do 1989 r. odprawiał Msze Św. za Ojczyznę w katedrze Wniebowzięcia NMP, wygłaszał patriotyczne kazania. Współpracował z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ „Solidarność” Gorzów Wlkp. i podziemnymi strukturami zakładowymi w regionie. 
         W latach 1969-1989 był pod stałą obserwacją funkcjonariuszy Służy Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN