Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Linkowski Grzegorz

Grzegorz Tomasz Linkowski

ur. w 1957 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 481/2017
Biogram
W latach 1980-1981 aktywnie zaangażował się w działalność Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Organizował i brał aktywny udział w akcjach strajkowych na UMCS. 13.12.1981 r. uczestniczył w podjętym w Miasteczku Akademickim UMCS – w Domu Studenckim „Femina” strajku okupacyjnym. Odpowiadał za bezpieczeństwo strajkujących studentów zajmując się strzeżeniem okupowanego budynku. Po zakończeniu strajku nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Mimo przeprowadzenia z nim w dniu 20.02.1982 r. rozmowy ostrzegawczej, w ramach akcji „Klon”, polegającej na rozmowach profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami nietypowanymi do internowania, w celu ich zastraszenia i zniechęcenia do dalszej działalności opozycyjnej, włączył się w działalność nielegalnych struktur NZS na uczelniach lubelskich. Utrzymywał kontakty z działaczami podziemnej „Solidarności”, zwłaszcza na UMCS w Lublinie. Uczestniczył w kolportażu wydawnictw podziemnych i ulotek, działał w grupie związanej z podziemną drukarnią przy ul. Leszczyńskiego w Lublinie. Z powodu swojej działalności Pan Grzegorz Linkowski był inwigilowany i kontrolowany przez SB. Inwigilacją objęte zostały także najbliższe mu osoby. W związku z prowadzonym postępowaniem prokuratorskim, którym w 1983 roku został objęty, pobierano od niego wzory pisma ręcznego i linii papilarnych. Wielokrotnie przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze, a miejscu zamieszkania dokonywano przeszukań. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • • Lublin – drogi do wolności. Siła wolnego słowa t.1, Scriptores nr 36, Lublin 2009
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN