Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Raczycki Jan

Jan Raczycki

ur. w 1947 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2015
Biogram
Jan Raczycki od września 1980 r. był członkiem Komitetu Założycielskiego i Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Maszyn Przemysłu Materiałów Budowlanych „Zremb-Makrum” w Bydgoszczy. W 1981 r. reprezentował Region Bydgoski na I WZD NSZZ „Solidarność. W latach 1980-1981 zajmował się kolportażem czasopism niezależnych: „Serwisu Informacyjnego”, „Tygodnika Mazowsze”, wydawnictw paryskiej „Kultury”. Zorganizował i prowadził bibliotekę wydawnictw niezależnych w siedzibie NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej. Od grudnia 1981 r. do marca 1982 r. był założycielem i działaczem tajnej struktury Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność”, zajmującej się działalnością wydawniczą i kolportażem ulotek. Dnia 13.03.1982 r. został aresztowany, następnie skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego z dnia 28.06.1982 r. na 1 rok więzienia i osadzony w Areszcie Śledczym w Inowrocławiu i Zakładzie Karnym w Potulicach. Postanowieniem Sądu POW został zwolniony warunkowo w dniu 16.12.1982 r. Po wyjściu z więzienia nadal zajmował się działalnością wydawniczą i kolportażem wydawnictw podziemnych. W latach 1986-1988 uczestniczył w spotkaniach działaczy opozycji w podziemiach kościoła św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy. W 1989 r. był inicjatorem powołania Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Bydgoskim Przedsiębiorstwie Budowy Pieców Przemysłowych „Techma”. Inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej