Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Broda Rafał

Rafał Jan Broda

ur. w 1944 roku w m. Cieszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Fizyk jądrowy. Pracownik naukowy Instytutu Fizyki Jądrowej  w Krakowie. W latach 1982-89 wielokrotnie w sposób publiczny w miejscu pracy prezentował negatywne stanowisko wobec posunięć władz, w tym także kierując w latach 1986-87 radą pracowników IFJ. Autor listu kierowanego w 1986 r. do gen. Wojciecha Jaruzelskiego w związku z jego uczestnictwem w sesji jubileuszowej ONZ w Nowym Jorku, w którym odmówił mu prawa reprezentacji Polski na forum międzynarodowym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej