Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tomaszewski Marek

Marek Jerzy Tomaszewski

ur. w 1959 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 280/2017
Biogram
Przechowywał i kolportowal na terenie Warszawy wydawnictwa drugiego obiegu, takie jak: "Konspira" M. Lipińskiego, "Punkt zwrotny w historii Europy" A. Niekricza, "Cud Wisły" A. Grzymaly-Siedleckiego, "Tygodnik Mazowsze",  "Robotnik". Został zatrzymany 17 października 1985 r. w punkcie kolportażu, następnie tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa Białolęka. Na mocy wyroku Sądu Rejonowego Warszawa Praga z dnia 18 października 1985 r. został skazany na dwa lata pozbawienia wolności. 21 października 1985 r. został osadzony w Zakładzie Karnym Warszawa Służewiec. W związku z poręczeniem PRON w dniu 29 listopada 1985 r. został zwolniony z aresztu. Natomiast 1 sierpnia 1986 r. postępowanie zostało umorzone przez Sąd Wojewódzki w Warszawie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej