Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Artur Leczycki

ur. w 1951 roku w m. Bracław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Pracował w Biurze Wystaw Artystycznych w Pile w 1980-1981. Działał aktywnie w regionie Piły, gdzie zakładał NSZZ „Solidarność” wśród pracowników kultury i pełnił funkcję przewodniczącego w MKZ Pracowników Kultury. Jako jeden z redaktorów regionalnego biuletynu „Solidarność Pilska” pisał artykuły krytykujące ówczesny porządek społeczny i polityczny. Za swoją działalność był internowany od 13.12.1981 r. do 29.04.1982 roku. Początkowo został osadzony w Zakładzie Karnym we Wronkach, skąd na początku 1982 roku przeniesiono go do Ośrodka Odosobnienia dla Internowanych w Gębarzewie. W 1983 r. złożył wniosek o wydanie paszportu emigracyjnego. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu wyjechał do Szwecji wraz z rodziną. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej