Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Taworski Tadeusz

Tadeusz Maria Taworski

ur. w 1931 roku w m. Buenos Aires
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w Płocku, oraz delegatem na Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. W kolejnych latach zaangażował się w działalność Konfederacji Polski Niepodległej w Płocku. 30 kwietnia 1982 r. został internowany z uzasadnieniem, że prowadził działalność zmierzającą do organizowania wrogich wystąpień antyrządowych. Został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, następnie przeniesiony do Zakładu Karnego w Kwidzynie. Zwolnienie z internowania nastąpiło 13 sierpnia 1982 r. Do 1986 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej