Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mikołajewska Krystyna

Krystyna Mikołajewska

ur. w 1954 roku w m. Konin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Prowadziła aktywną działalność opozycyjną w ramach Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Poznaniu, której od 1 czerwca 1981 roku była rzeczniczką prasową. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność podziemną. Jako osoba podejrzana o prowadzenie działalności antypaństwowej była w zainteresowaniu SB. Zajmowała się kolportażem ulotek i prasy podziemnej oraz organizowała w swoim mieszkaniu spotkania działaczy zawieszonego NSZZ „Solidarność”. 21 sierpnia 1988 roku funkcjonariusze SB dokonali przeszukania mieszkania Krystyny Mikołajewskiej w związku z podejrzeniem o przechowywanie nielegalnych wydawnictw w celu dalszego ich kolportażu. 

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN