Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Kazimierz Owczarek

ur. w 1957 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
Pan Zbigniew Kazimierz Owczarek  był w latach 1982-1989 działaczem podziemnych struktur „Solidarności” w Radomskim Przedsiębiorstwie Inżynieryjnym. Na terenie zakładu zajmował się kolportażem m.in. znaczków „Solidarności”, literatury bezdebitowej. Ponadto prowadził zbiórki pieniężne na potrzeby udzielenia pomocy członkom rodzin osób internowanych oraz prowadzenie działalności związkowej. W związku ze swoją działalnością był przesłuchiwany, a w miejscu zamieszkania Służba Bezpieczeństwa przeprowadziła dniu 23.05.1984 r. przeszukanie, w wyniku którego znaleziono literaturę bezdebitową. Był jednym z sygnatariuszy petycji pracowników Radomskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego z dnia 26.09.1988 r., wręczonej dyrekcji przedsiębiorstwa, przesłanej także Lechowi Wałęsie, Czesławowi Kiszczakowi, Zbigniewowi Romaszewskiemu oraz Sejmowi PRL, w której domagano się m.in. reaktywowania NSZZ „Solidarność” oraz przywrócenia do pracy osób zwolnionych i szykanowanych w latach 1981-1988 za przekonania i działalność związkową. Pan Zbigniew Kazimierz Owczarek w dniu 21.02.1989 r. wszedł w skład Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność’, mającej przygotować przyszłą Komisję Zakładową tego związku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN