Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grenckowski Stanisław

Stanisław Grenckowski

ur. w 1952 roku w m. Rombark
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018
Biogram
Stanisław Grenckowski był działaczem NSZZ „Solidarność” od września 1980 r. Uczestniczył w strajkach i demonstracjach ulicznych w Gdańsku w grudniu 1970 r., sierpniu 1980 r., grudniu 1981 r., maju i sierpniu 1988 r. Był członkiem Kasy Wzajemnej Pomocy w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku. Zbierał składki na pomoc rodzinom internowanych, aresztowanych i skazanych kolegów. Brał udział w akcjach protestacyjnych organizowanych przez Stoczniowy Komitet Robotniczy Stoczni Północnej. W latach 1982-1988 zajmował się kolportażem prasy podziemnej. W okresie od 1984 r. do 1989 r. należał do Bractwa Oblatów Św. Brygidy w Gdańsku. W czerwcu 1988 r. był współzałożycielem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Stoczni Północnej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków