Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bernard Andrzej Niemiec

ur. w 1952 roku w m. Ruda Śląska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2019
Biogram
Pan Bernard Niemiec aktywnie działał w strukturach NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Halemba” w Rudzie Śląskiej. Jako pracownik kopalni należał do inspiratorów strajku zorganizowanego w dniach 2-3.09.1980 r. w geście poparcia dla protestujących stoczniowców. Po ogłoszeniu stanu wojennego brał czynny udział w strajku, który rozpoczął się w dniu 13 XII 1981 r. wśród załogi kopalni „Halemba”. Organizował pomoc dla internowanych i represjonowanych działaczy. 
Na przestrzeni lat 1983-1988 Pan Bernard Niemiec udzielał się w inicjatywach obywatelskich tj. Ruch Społeczny Ku Miłości oraz Społeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej. Jednocześnie w latach 1983-1989 był zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej. Ponadto w latach 1985-1988 r. należał do konspiracyjnej struktury związkowej o  nazwie Tajna Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w KWK „Halemba”, która działała w ramach tegoż Duszpasterstwa. 
W styczniu 1989 r. był jednym z sygnatariuszy wniosku skierowanego do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach o rejestrację Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej. Po reaktywacji Związku pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KWK „Halemba” w Rudzie Śląskiej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków