Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Dariusz Szponer

ur. w 1961 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 95/2021
Biogram
Od 1982 r. do 1989 r. działał w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w zakładach „TEWA”. Współpracował z podziemną Konfederacją Polski Niepodległej, a w 1987 r. był współzałożycielem Ruchu Katolickiej Młodzieży Niepodległościowej. Kolportował pisma bezdebitowe, m.in. „MKK >>Wola<<”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wiadomości”, „KOS” oraz broszury i książki drugiego obiegu. Brał również udział w drukowaniu gazet podziemnych: „Nie chcemy komuny”, „KOS”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wiadomości” oraz książek. 
W czasie stanu wojennego i po jego zakończeniu uczestniczył w demonstracjach antykomunistycznych. Brał udział w obchodach rocznic patriotycznych, mszach za Ojczyznę, akcjach ulotkowych, malowaniu napisów na murach. W latach 1982-89 współpracował z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej przy organizacji koncertów i wystaw kultury niezależnej. Współorganizował też występy artystów ze środowisk opozycyjnych na terenie całego kraju. Był zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków