Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Schultz Wanda

Wanda Maria Schultz

ur. w 1951 roku w m. Pruszków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019
Biogram
W maju 1981 r. została wiceprzewodniczącą Oddziału Pruszkowskiego NSZZ „Solidarność”, a od czerwca do września 1981 r. pełniła obowiązki przewodniczącej. Z jej inicjatywy powstał w Pruszkowie Komitet Kontroli Społecznej. W okresie od grudnia 1981 r. do stycznia 1985 r. współtworzyła terenowe struktury „Solidarności”, które działały na terenie Warszawy, Ursusa, Ożarowa, Grodziska Mazowieckiego oraz Piaseczna. W tym czasie zajmowała się kolportażem podziemnej prasy („Sektor” i „Tygodnik Mazowsze”), prowadzeniem audycji w Radiu „Solidarność”, którego szefem była w latach 1983-1989, koordynowaniem działań siatki informacyjnej Terenowego Komitetu Oporu „Solidarność”, oraz organizowaniem lokali konspiracyjnych dla opozycjonistów. W latach 1983-1985 była członkiem zakonspirowanej organizacji „Armenia”. Uczestniczyła w licznych protestach i manifestacjach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 2, Warszawa 2012
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN