Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wilczyński Grzegorz

Grzegorz Władysław Wilczyński

ur. w 1959 roku w m. Otwock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 23/2017
Biogram
Od 1980 r. był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Szczecińskiej. 
W dniu 5 października 1982 r. został zatrzymany, a dwa dni później tymczasowo aresztowany w związku z zarzutem kolportażu nielegalnych wydawnictw (m.in. „ARO” „Jedność” „Tygodnik Akademicki”) oraz udziału w podziemnych strukturach NZS. Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Szczecinie a następnie w AŚ przy Zakładzie Karnym w Goleniowie. Został skazany przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na podstawie przepisów dekretu o stanie wojennym na 9 miesięcy pozbawienia wolności (z zaliczeniem na poczet kary okresu tymczasowego aresztowania). Zwolniony na podstawie przepisów o ustawy amnestii postanowieniem z dnia 8 lipca 1983 r. 
Po zwolnieniu został przywrócony na studia lecz nie zaprzestał prowadzenia działalności opozycyjnej. Ponownie aktywnie zaangażował się w działania podziemnych strukturach NZS, organizował spotkania z opozycjonistami, kolportował nielegalne wydawnictwa i ulotki. Był wydawcą i kolporterem pisma „Peryskop”. W dniu 29 stycznia 1986 r. został ponownie aresztowany i oskarżony o kolportaż nielegalnych wydawnictw na terenie Szczecina i Politechniki Szczecińskiej. W areszcie przebywał do dnia 4 lipca 1986 r. Postępowanie w tej sprawie Sąd Rejonowy w Szczecinie umorzył na podstawie przepisów ustawy o amnestii. 
Do czasu ukończenia studiów w 1987 r. był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa w Szczecinie, mimo to uczestniczył w uroczystościach patriotycznych i mszach za ojczyznę. Po powrocie do Suwałk zaangażował się w działania tamtejszych struktur podziemnej „Solidarności”. W 1989 r. współtworzył Wojewódzki Komitet Obywatelski „Solidarność” w Suwałkach, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej