Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krasnodębski Karol

Karol Szymon Krasnodębski

ur. w 1929 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 358/2015
Biogram
Kierownik Laboratorium Centralnego w Fabryce Obrabiarek Specjalizowanych „Ponar” w Tarnowie (od 1981 r. Zakłady Mechaniczne „Ponar” w Tarnowie). Współtwórca struktur NSZZ „Solidarność” jako zastępca przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczący Komisji Zakładowej związku, a także przewodniczący Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, a potem kierownik Delegatury Zarządu Regionu Małopolska w Tarnowie.
Z chwilą wprowadzenia stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu, przeniesiony w dniu 5 lutego 1982 r. z uwagi na stan zdrowia do szpitala więziennego przy Areszcie Śledczym w Krakowie, zwolniony 30 kwietnia 1982 r. (w dniach  9-20 kwietnia 1982 r. na przepustce). W związku z kontynuowaniem działalności związkowej ponownie internowany w dniu 12 czerwca 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu, zwolniony z uwagi na stan zdrowia w dniu 16 sierpnia 1982 r. Tymczasowo aresztowany w dniu 21 sierpnia 1982 r. w związku z zarzutami o kolportaż druków bezdebitowych i kontynuowanie działalności związkowej i osadzony w Zakładzie Karnym w Tarnowie, skąd został zwolniony 15 listopada 1982 r., ponownie z uwagi na stan zdrowia, przy czym prowadzone przeciw niemu postępowania prokuratorskie umorzono 30 sierpnia 1983 r. na mocy przepisów amnestyjnych.
Od jesieni 1982 r. zaangażowany w działalność podziemnej Tymczasowej Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności”, w związku z czym został zatrzymany w dniu 22 lutego 1984 r. wraz z grupą tarnowskich działaczy podziemnej „Solidarności” podczas spotkania w Koszycach Małych. Osadzony w Zakładzie Karnym w Tarnowie, a następnie Rzeszowie – Załężu, zwolniony 6 sierpnia 1984 r. po umorzeniu postępowania karnego na mocy przepisów amnestyjnych. 
Działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Tarnowie, organizator niezależnych uroczystości składania kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Tarnowie, kolporter wydawnictw drugoobiegowych (karany grzywnami przez kolegia do spraw wykroczeń). Od jesieni 1988 r. uczestnik odtwarzania struktur „Solidarności” w Zakładach Mechanicznych „Ponar” w Tarnowie, zaś wiosną 1989 r. działacz tarnowskiego Komitetu Obywatelskiego.
Podczas wyborów w dniu 4 czerwca 1989 r. wybrany w Tarnowie posłem na Sejm. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej